Menu
2020-12-16

Zmiany podatkowe w PIT i CIT od 2021 r.

Zmiana używanych środków trwałych

Definicja środków trwałych uznawanych za używane ulegnie zmianie. Ma to wpływ na prawo do ustalania indywidualnych (wyższych) stawek amortyzacyjnych dla takich składników majątkowych, po raz pierwszy wprowadzonych przez podatnika do ewidencji. Środki trwałe będą uznawane za używane tylko wtedy, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inne podmioty niż on sam (art. 22j ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 16j ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT). Jeżeli więc podatnik weźmie w leasing nowy środek trwały, a następnie wykupi go od firmy leasingowej, to nie będzie już można stosować wyższej stawki amortyzacyjnej. Nie będzie bowiem spełniony warunek wykorzystywania "przez podmiot inny niż podatnik". Zmiana ta wyklucza również podwyższanie stawek amortyzacyjnych w drodze tzw. leasingu zwrotnego. Dotychczas podatnicy odsprzedawali dany składnik majątku firmie leasingowej, by następnie, po okresie pozwalającym uznać go za używany środek trwały, ponownie go nabyć


Zmiany w amortyzacji

W okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z PIT lub CIT nie będzie można ani obniżać, ani podwyższać stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której przychody są zwolnione z podatku (nowe art. 22i ust. 8 ustawy o PIT oraz art. 16i ust. 8 ustawy o CIT). W praktyce oznacza to, że w okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego nie będzie można maksymalnie obniżać stawek amortyzacyjnych, aby następnie podwyższyć je po upływie okresu zwolnienia i w ten sposób obniżyć dochód do opodatkowania.

Zakaz obniżania i podwyższania stawek amortyzacji dotyczy również sytuacji, w której środki trwałe są wykorzystywane w działalności rozliczanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART