Menu
2020-11-26

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

W styczniu 2021r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie wzrośnie o 1,30 zł - do 18,30 zł.

Wyższa płaca minimalna powiązana jest z równoczesnym wzrostem świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada tej stawce lub jej wielokrotności. Wzrosną też wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest ustawowe minimalne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie minimalne ustanowione przez Radę Ministrów stanowi zawsze kwotę brutto (uwzględnia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne potrącane przez płatnika). Pracownik otrzymuje wartość netto, pomniejszoną o przymusowe narzuty publicznoprawne oraz wpłatę na PPK w przypadku uczestnictwa.

Minimalne wynagrodzenie netto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2061,67 zł netto – wynika to z wzorcowej listy płac bez uwzględnienia wpłat związanych z PPK.

Płaca minimalna 2021

Wzrost stawki minimalnej wynagrodzenia oznacza podwyżkę kosztów dla pracodawcy. W porównaniu do roku 2020 koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem jednego pracownika wzrosną o 240,96 zł.

Koszty pracy 2021

Jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowę zlecenie to, przy założeniu, że zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, lecz nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, stawka minimalna godzinowa, po odliczeniu składek emerytalno- rentowych oraz zdrowotnej a także zaliczki na podatek PIT (20% kosztów uzyskania przychodów) wyniesie 13,78 zł netto. Stawka wyniesie 13,37 zł netto przy uwzględnieniu ubezpieczenia chorobowego.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART