Menu
2019-11-07

Upadłość jednoosobowej działalności - zmiany od marca 2020

Jednoosobowe przedsiębiorstwa muszą wkrótce przygotować się na poważne zmiany dotyczące bezpośrednio przepisów ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 1802). Nowe przepisy mają na celu sprawić, aby jednoosobowi przedsiębiorcy w sytuacji oddłużania cechowali się bardziej jednolitą sytuacją prawną, podobną do tej, która dotyczy podmiotów konsumenckich.

Umorzenie zobowiązań jednoosobowych przedsiębiorców będzie wkrótce następstwem:
  1. Realizacji planu spłaty przez upadłego i uprawomocnienia się postanowienia sądu,
  2. Uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty
  3. Upływu 5 lat okresu próby – w przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań oraz braku poprawy sytuacji upadłego
Należy zaznaczyć przy tym, że kolejną okolicznością, która natychmiastowo odciąży przedsiębiorcę z zaległych należności będzie np. ciężka choroba – gdy powoduje ona trwałą niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Wskazując na okoliczności zwalniające jednoosobowych przedsiębiorców z długów nie sposób nie wymienić sytuacji, w których do oddłużenia nie dojdzie. Skutek tego rodzaju będzie miało takie zachowanie przedsiębiorcy, kiedy celowo doprowadził on do niewypłacalności  lub trwonienie majątku poprzez wyzbywanie się mienia kosztem wierzycieli lub darowizny. Bez konsekwencji nie pozostanie również oczywiście celowe nieregulowanie zobowiązań, w sytuacji, gdy dłużnik posiada odpowiednią ilość środków, by zaspokoić wierzyciela.

Nowelizacja ustawy przewiduje również regulacje, które mają podnieść kwotę wolną od zajęcia, a także indywidualne określenie wysokości wyłączenia. Ustawodawca pragnie zapewnić także udogodnienie dla małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej, którzy to od wejścia w życie ustawy będą mogli kierować powództwa do sądów upadłościowych, aby umowa małżeńska pozostała skuteczna wobec masy upadłościowej.

Nowe przepisy ustawy Prawo upadłościowe mają zapewnić również usprawnienie procedur oddłużania, wobec czego cały proces ma przebiegać o wiele sprawniej a to za sprawą przekazania większości czynności w postępowaniu syndykowi. Duże udogodnienie ma nieść za sobą również możliwość zastąpienia sędziego referendarzem sądowym w przypadku postępowań, które nie są nadto skomplikowane.

Warto wspomnieć o korzyściach wynikających z nowelizacji, które odnoszą się do wierzycieli. Zaspokojenie wierzytelności ma być usprawnione przykładowo ze względu na to, że syndyk będzie mógł zlecić komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku dłużnika. Ma zostać również uniemożliwione wyprowadzanie majątku przez dłużnika oraz uciekanie od zobowiązań ze względu na zasądzone alimenty. Nowe przepisy przewidują bezwzględny obowiązek poinformowania małżonka dłużnika o ogłoszeniu upadłości, który spoczywać będzie na syndyku. To jednak nie wszystko – dodatkowo wspomnieć należy, że od wejścia w życie nowych przepisów zgłoszenie wierzytelności będzie przerywało bieg terminu przedawnienia, obowiązkowym stanie się  także wskazywanie rachunku bankowego w zgłoszeniu wierzytelności. Wierzycielowi będzie przysługiwało prawo złożenia skargi na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.

Wejście w życie nowych przepisów wyznaczone jest na 24 marca 2020 roku a to za sprawą długiego okresu vacatio legis wynoszącego pół roku. Uregulowane mają być niespójności wynikające z orzecznictwa. Zniknąć mają również negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości, a cała nowelizacja nakierowana jest bezdyskusyjnie na liberalizowanie przepisów oraz ułatwianie oddłużenia.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART