Menu
2020-11-26

Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS – od 01.01.2021

Pod osłoną tarczy antykryzysowej z 31.03.2020r., rządzący zaktualizowali art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mowa o dodaniu ustępu 17, który obliguje przedsiębiorców do zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u. Art. 36 ustęp 17 brzmi następująco: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”.

Jak wynika z powyższego - umowę o dzieło trzeba będzie zgłaszać do ZUS także wtedy, gdy zostanie zawarta między dwoma osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Po drugie, jeśli umowa o dzieło została zawarta między pracodawcą a pracownikiem, w ramach której pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, to takiej umowy nie będzie trzeba zgłaszać. Na wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia umowy o dzieło będzie 7 dni od zawarcia umowy. Na chwilę obecną procedury wciąż nie są dokładnie znane- przedsiębiorcy muszą czekać na oficjalne komunikaty ze strony ZUS-u.

Wejście omawianych zmian w życie spowoduje, że ZUS będzie mieć większą kontrolę nad umowami o dzieło, co pozwoli Zakładowi na łatwiejsze wykrywanie nieprawidłowości. Przedsiębiorca powinien zatem dokładnie się zastanowić przed zawarciem umowy czy faktycznie jest ona umową rezultatu czy jednak nie powinna być umową zlecenia czy o pracę.

Problemy zaczną się, gdy przedsiębiorca będzie przekonany, że słusznie zawarł z wykonawcą umowę o dzieło, ale ZUS to zakwestionuje i stwierdzi na przykład, że powinna to być umowa zlecenia. Powiązane z tym stwierdzeniem byłyby konsekwencje składkowe, gdyż umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego- do tego należy dodać odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych składek ZUS. W teorii zleceniodawca może zażądać wówczas pokrycia składek w całości ze środków wykonawcy (zleceniobiorcy). Jednak, jeżeli on się na to nie zgodzi to obowiązek opłacenia składek przechodzi z powrotem na przedsiębiorcę. Mając na uwadze powyższe, płatnicy składek powinni przed zawarciem każdej umowy o dzieło dokładnie przeanalizować czy ZUS nie będzie mieć żadnych podstaw, aby ją zakwestionować.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART