Menu
2021-11-02

Polski Ład wejdzie w życie prawdopodobnie od 01.01.2022 r.

Niemal pewne jest, że Polski Ład zacznie obowiązywać już od 01.01.2022 r. W piątek bowiem Sejm odrzucił przyjętą przez Senat poprawkę, która dotyczyła odroczenia terminu na wprowadzenie zmian w ramach Polskiego Ładu do początku 2023 r. Teraz ustawa trafiła do prezydenta- jeżeli zostanie podpisana to zmiany w systemie podatkowym zawarte w Polskim Ładzie wejdą w życie wraz z początkiem 2022 r.

Poniżej przedstawiamy część zmian, które mają zostać wprowadzone wraz z Polskim Ładem:

NOWE LIMITY ODNOŚNIE TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

  • zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł. W konsekwencji firma, która zapłaci gotówką powyżej limitu nie będzie mogła zaliczyć tego wydatku do kosztów podatkowych,
  • określenie limitu w kwocie 20 tys. zł dla płatności gotówkowych zawieranych przez konsumenta z przedsiębiorcą- dotychczas nie było ustalonego limitu płatności gotówką dla konsumentów w relacji z przedsiębiorcą. Negatywne konsekwencje spotkają przedsiębiorcę, który przyjmie od konsumenta zapłatę gotówką powyżej 20 tys. zł- powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego, bez możliwości uznania kosztów uzyskania tego przychodu. Obowiązek umożliwiania dokonywania płatności bezgotówkowych nie obejmie jednak przedsiębiorców, którzy nie są zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

SPRZEDAŻ AUTA WYKUPIONEGO Z LEASINGU

Sejm nie zgodził się zrezygnować ze zmiany dotyczącej leasingowanych samochodów. Od 2022r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej jeżeli nie upłynie sześć lat od momentu jego wykupu do czasu sprzedaży. Oznacza to znaczne wydłużenie okresu umożliwiającego sprzedaż bez podatku auta wykupionego z leasingu, po zakończeniu umowy leasingu, z dotychczasowego pół roku aż do sześciu lat.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do aut wykupionych po 31 grudnia 2021 r.

MINIMALNY PODATEK DOCHODOWY (TZW. PODATEK PRZYCHODOWY)

Zmiany związane z Polskim Ładem przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych posiadających zakład podatkowy w Polsce. Do płacenia minimalnego podatku będą zobowiązane podmioty, których udział dochodów w przychodach, innych niż z zysków kapitałowych, wynosić będzie mniej niż 1% lub które poniosę stratę za dany rok podatkowy.

Należy zwrócić uwagę, że w projekcie nie przewidziano żadnego kryterium dotyczącego wielkości przychodów, sumy bilansowej ani stanu zatrudnienia- oznacza to, że każdy podatnik spełniające powyższe warunki może zostać objęty podatkiem minimalnym.

Stawka minimalnego podatku dochodowego, która została zawarta z zaproponowanym art. 24ca ustawy o CIT to 10%.

Podstawą opodatkowania ma być suma poniższych elementów:

  • 4% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług niematerialnych i opłat licencyjnych, jeżeli ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5% podatkowej EBITDA

Podatek minimalny będzie pomniejszony o kwotę CIT należnego za ten sam rok a wpłaconą do urzędu skarbowego kwotę podatku minimalnego będzie można odliczyć od zapłaconego w Polsce CIT w trzech kolejnych latach podatkowych.

Z podatku minimalnego wyłączone będą m. in.: podmioty rozpoczynające działalność, instytucje finansowe, podmioty dotknięte nagłym spadkiem przychodów (o co najmniej 30% rok do roku), spółki energetyczne, wydobywcze, zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym, stosujące estoński CIT. Na etapie prac sejmowych dodano także korzystne wyłącznie polegające na tym, że jeżeli jedna spółka będąca polskim rezydentem podatkowym posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów innej spółki lub spółek, ich rok podatkowy jest tożsamy i zsumowany dla nich łącznie udział dochodów w przychodach będzie większy niż 1% to pozostaną one poza obszarem podatku minimalnego.

Senat próbował rozszerzyć grupę podatników wyłączonych z tego podatku (m. in. o podmioty, których przychody nie przekraczają 700 mln euro, jednakże Sejm się na to nie zgodził.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART