Menu
2019-12-20

Nowe obowiązki firm - Rejestr BDO - Baza Danych o Odpadach

W związku z nowelizacją Ustawy o odpadach z 2012 r. od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy w związku z nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców, który dotyczy wpisu do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach). Baza Danych o Odpadach to system informatyczny funkcjonujący od 2018 r., który wraz z wejściem w życie nowych przepisów zostanie wzbogacony o nowe moduły: ewidencji i sprawozdawczości – ma to umożliwić przedsiębiorcom w pełni kompleksowe gromadzenie informacji dotyczących gospodarki odpadami oraz elektroniczną realizację wszelkich obowiązków z tym związanych.

Obowiązkowemu wpisowi do rejestru na wniosek podlegają przedsiębiorcy, którzy:
 • wytwarzają, zbierają, przetwarzają lub transportują odpady
 • wprowadzają na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny lub elektroniczny
Przedsiębiorcy, którzy muszą złożyć wniosek szerzej wymienieni są w art. 50 Ustawy o odpadach. Przykładowo wymienić można jednostki handlu detalicznego oferujące torby na zakupy objęte opłatą recyklingową, warsztaty samochodowe, przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek pojazdy (autokomisy), gabinety kosmetyczne, restauracje, rolnicy powyżej 75 ha oraz prowadzący specjalistyczną produkcję. Mimo bardzo szerokiego katalogu wymienionego przez ustawodawcę, powinno się skrupulatnie rozpatrzyć sytuację każdego z przedsiębiorstw – pozwoli to uniknąć nieporozumień w przypadkach, gdyby wpis był jednak obowiązkowy ze względu na jakiekolwiek inne okoliczności. W sprecyzowaniu obowiązku pomocna może okazać się ankieta, zamieszczona na stronie internetowej rejestru BDO: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia, zmieni się wymiar obowiązków związanych z przekazywaniem odpadów przez przedsiębiorców – karta przekazania odpadów nie będzie już dostępna w formie papierowej. Przedsiębiorcy przekazujący odpady będą zatem musieli wygenerować ją w formie elektronicznej w swojej Bazie Danych o Odpadach. W przeciwnym razie – firma transportująca wytworzone przez przedsiębiorców odpady nie będzie mogła ich odebrać.  Zatem aby wygenerować elektroniczną kartę w bazie, należy bezwzględnie być zarejestrowanym – bez tego, przedsiębiorcy nie będą mogli w legalny sposób przekazać odpadów.

Do rejestru wpisywane są z urzędu przedsiębiorstwa, które w związku z prowadzoną działalnością uzyskały:
 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydobywczymi,
 • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • lub podmioty które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
BDO ma być rozwiązaniem w kwestii śledzenia drogi odpadów od momentu ich wytworzenia po zagospodarowanie.

Koniecznie należy odpowiedzieć na pytanie kto nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa, które transportują wytworzone przez siebie odpady (np.  przewożą je do punktu skupu) lub wytwarzają jedynie odpady komunalne. Są to również podmioty zajmujące się nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki. Zwolnione z tego obowiązku są oczywiście także osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na własne potrzeby a także podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe.

Jeżeli wpis do rejestru jest obowiązkowy dla przedsiębiorstwa, należy jak najszybciej złożyć wniosek do właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania urzędu marszałkowskiego, który w ciągu 30 dni powinien dokonać wpisu. W przeciwnym razie narażamy przedsiębiorstwo na wysokie kary administracyjne, które mogą sięgać nawet miliona złotych.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART