Menu
2020-03-19

Koronawirus - możliwości pracodawcy - 19.03.2020

Z uwagi na powstające dylematy i pytania dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju i wynikającej z tego sytuacji ekonomicznej pracodawcy prezentujemy informacje dotyczące wynikających z tego zdarzeń i możliwości reagowania na to pracodawcy.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - Zgodnie z ustawą koronawirusową, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego
 • Obowiązkowa kwarantanna - Zarówno osoba samozatrudniona, jak i pracownik, na kwarantannie ma prawo do świadczeń z tytułu choroby (np. zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy, ale jest traktowana na równi z niemożnością jej świadczenia.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na kwarantannie mają prawo do świadczeń z tytułu choroby (np. zasiłku chorobowego) – jednak pod warunkiem, że opłacały składki na ubezpieczenie chorobowe, które w ich przypadku jest dobrowolne. Podobnie jak w przypadku pracowników podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego lub zaświadczenie lekarskie
 • Osoby powracające z zagranicy - osoby, które do kraju wróciły po 14 marca muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie (na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego; Dz.U. poz. 433). Osoby te nie otrzymały żadnej decyzji. Zdaniem ZUS tym osobom nie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Jest to ewidentna luka w przepisach. Rzecznik ZUS zapewnia, że trwają już prace nad określeniem dokumentu, który będzie w takich przypadkach potwierdzał kwarantannę.
 • Urlop wypoczynkowy - pracodawca nie może skierować pracownika na urlop. Z takim wnioskiem musi wystąpić pracownik. Może uzgodnić plany urlopowe z pracownikami. Nie dotyczy to urlopu zaległego, pracodawca może skierować na zaległy urlop do 30 września.
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • Urlop bezpłatny – pracownik może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego. Zgodę na to wydaje pracodawca.
 • Pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego - przysługuje wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy (nie dotyczy to dziecka objętego kwarantanną)
 • Pracownik na postojowym - dokonane z przyczyny dotyczącej zakładu pracy mimo, że jest to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę, należy mu się wynagrodzenia wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania.
 • Zmniejszenie wymiaru etatu za porozumieniem stron  - pracownik i pracodawca mogą w porozumieniu zmniejszyć wymiar etatu, co może być pewnym rozwiązaniem przy zmniejszeniu ilości pracy w firmie. Wydaje się, że w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie ograniczenie ilości dni pracy niż zmniejszanie godzin pracy. Mniejsza ilość kontaktów w dni bez pracy zmniejszy ryzyko zakażeń wirusem.
 • Praca zdalna – pracodawca może zorganizować pracę zdalną pracownika w domu, która jest traktowana jak normalna praca.
 • w przypadku umowy zlecenia – wynagrodzenie zależy od wykonanych usług.
 • ZUS - Wprowadził możliwość że bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, można w ramach pomocy:
  • odroczyć o 3 miesiące termin płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawiesić na 3 miesiące realizację umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Niniejszy wpis jest ze stanem prawnym na dzień 19.03.2020. Jeżeli pojawią się nowe przepisy, które wprowadzą dodatkowe regulacje lub wyjaśnienia postaramy się informować o tym na bieżąco.

Proszę też śledzić komunikaty na stronach swoich banków jakie działania pomocowe wdrażają banki. Być może będzie można skorzystać z tych propozycji.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART