Menu
2021-10-06

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022r.

W przyszłym roku większa liczba przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń z uwagi na wysoki średni kurs euro NBP z dnia 1 października 2021r., który bierze się pod uwagę do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021r. wyniósł 4,5941 zł.

Mały podatnik

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (po przeliczeniu wg kursu z dn. 1 października). Zgodnie z powyższym, limit przychodów uzyskanych w 2021r., decydujący o statusie małego podatnika w kontekście PIT/CIT, będzie wynosił w przyszłym roku 9.188.000 zł (2 mln euro x 4,5941) – w obecnym roku limit wynosił 9.031.000 zł (kwotę zaokrągla się do 1 tys. zł).

Ponadto, mały podatnik może korzystać z przywilejów, które nie przysługują większym podmiotom: możliwość rozliczania VAT metodą kasową lub rozliczania VAT kwartalnie a nie miesięcznie. Limit sprzedaży dla małych podatników w kontekście VAT wynosi 1,2 mln euro brutto. Oznacza to, że w 2022r. małym podatnikiem VAT będzie podmiot, którego sprzedaż w 2021 r. nie przekroczy równowartości 5.513.000 zł (po uwzględnieniu kursu z dnia 01.10.2021r.).

Rozliczenia kwartalne

Dotychczas możliwość kwartalnego rozliczenia dotyczyła wyłącznie małych podatników VAT. Od 2022r. pojawi się nowy limit dla rozliczających VAT kwartalnie spółek, które stosują ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT). Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wyłącznie podatnicy, u których wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro (równowartość 18.376.400 mln złotych).

9% CIT

Status małego podatnika upoważnia do stosowania 9% stawki CIT. Oprócz tego należy spełnić inne warunki: trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Od 1.01.2021r. limit wynosi 2 mln euro.

W 2022 r. CIT według stawki 9% będą mogli płacić podatnicy, których przychody za rok 2021 nie przekroczą 9.188.000 zł brutto (2 mln euro po kursie z dnia 1.10.2021 r.) oraz bieżące przychody w 2022 r. nie przekroczą 2 mln euro netto (2 mln euro netto po kursie z dnia 03.01.2022r.).

Jednorazowa amortyzacja

Status małego podatnika lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w danym roku umożliwia skorzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Dla 2022 r. wspomniany próg wynosić będzie 230 tys. zł.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kurs z 01.10.2021 r. bierze się również pod uwagę przy liczeniu limitu 2 mln euro określonego w ustawie o rachunkowości w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotyczy to osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. W 2022 r. nie będą mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jeżeli ich przychody w 2021 r. nie przekroczyły 9.188.200 (kwoty nie zaokrągla się do 1 tys. zł.).

Ryczałt

Limit przychodów umożliwiający stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 2 mln euro. W 2022r. ryczałt będą mogli stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2021 r. uzyskują przychody nieprzekraczające 9.188.200 zł (kwoty nie zaokrągla się do 1 tys. zł.).

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART